Telus Farms
Order here
Info
In
Out
Due Date 2023-12-01
RM0.00
0.00%
0.0%
Terkumpul
Sasaran RM10,000.00
Share to Friends
Bantuan Gelandangan Malaysia

Bantuan Gelandangan Malaysia akan menyalurkan bantuan makanan asas, makanan kering kepada keluarga miskin/ susah dan nasi bungkus kepada golongan gelandangan di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan Bandar Klang.

Install App Telus
TELUS
Ikut Turutan Ringgit
Sort A-Z
Keluar
Belum ada rekod duit keluar di saat ini. Setiap sen kegunaan akan dipaparkan di ruangan ini.